Category Archives: Thông Báo – T/B Đặc Biệt

THƯ MỜI TIỆC THANKSGIVING TẠI BẮC CALIFORNIA

THƯ MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC ANH CHỊ ĐỒNG MÔN CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN…. THAM DỰ NGÀY HỌP MẶT TIỆC THANKSGIVING (TẠ ƠN), ĐỒNG THỜI RA MẮT BAN ĐIỀU HÀNH – BAN BIÊN TẬP của DIỄN ĐÀN “NGUYỄN … Continue reading

Posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 2- Thông Báo, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Thông Báo - T/B Đặc Biệt | Leave a comment

THƯ NGỎ

Kính thưa quý Thầy, Cô cùng các Anh, Chị, Em Cựu Học Sinh Phú Yên… thân mến ! Mới đó, đã hơn 40 năm viễn xứ (kể từ biến cố đất nước 1975), người con dân Phú Yên nói riêng, … Continue reading

Posted in 2- Thông Báo, Thông Báo - T/B Đặc Biệt | Leave a comment