Category Archives: Văn Nghệ – Nhạc Yêu Cầu

CARPENTERS…. SING A SONG

http://vietstarradio.com/TheGioiAmNhac/09-04-2014%20-%20TheGioiAmNhac_TheCarpenters_ChrisNguyetHan.mp3 NGHE CHƯƠNG TRINH “ÂM NHẠC QUỐC TẾ” “CARPENTERS… SING A SONG” với Nguyệt Hân & Phan Nguyên Luân… thực hiện trên VietStar Radio Online

Posted in 6- Văn Học, 7- Văn Nghệ, Chốn Văn Chương, Talk Show (VietStar Radio), Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

CÒN YÊU EM MÃI… Nguyễn Trung Cang – Elvis Phương

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

YÊU… Thùy Dương – Văn Phụng …

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

СОПРАНО 10. “Рондо в турецком стиле”

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

BUỒN NÀO NHƯ LÀ BAY… Hồng Ngọc – Hoàng Khai Nhan

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

MARIAH CAREY… I DON’T WANNA CRY / (part 3)

http://vietstarradio.com/TheGioiAmNhac/2015.07.09__AM%20NHAC%20QUOC%20TE_MariahCarey_P3.mp3 NGHE CHƯƠNG TRINH “ÂM NHẠC QUỐC TẾ” “Mariah Carey.. I Don’t Wanna Cry” (part 2) với Nguyệt Hân & Phan Nguyên Luân… thực hiện trên VietStar Radio Online

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

WHEN YOU CAME INTO MY LIFE… SCORPION !

Posted in 0 - Uncategorized, 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

ET SI TU N’ ESISTAIS PAS…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

MẸ ƠI ….

  lời của Nguyệt Hân: “Những mẫu chuyện ngắn về Mẹ cho ngày Mother’s Day cuối tuần này. Nhìn lại hình Mẹ trong video này và nhớ Mẹ vô cùng trong đêm nay”…  

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

KHI GIẤC MƠ VỀ… Vũ Thảo My

Posted in 0 - Uncategorized, 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment