Category Archives: Văn Nghệ – Nhạc Yêu Cầu

HAPPY BIRTHDAY…

Posted in 7- Văn Nghệ, Thơ Xưa Và Nay, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn, Văn Nghệ - Videos Đồng Hương, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân | Leave a comment

Joe Bonamassa & Tina Guo – “Woke Up Dreaming”

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

Leonard Cohen – A Thousand Kisses Deep

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

I DON’T WANT LIKE TO SLEEP ALONE… Paul Anka

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

THANK YOU FOR BEING MY DAD

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

DADDY’S ANGEL … (the perfect father daughter wedding dance song)

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

DANCE WITH MY FATHER… Celine Dion

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

A FATHER’S DAY SONG… (through the eyes of my father)

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

LOVE IN YOUR HEART… YAO SI TING

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

CARPENTERS…. SING A SONG

http://vietstarradio.com/TheGioiAmNhac/09-04-2014%20-%20TheGioiAmNhac_TheCarpenters_ChrisNguyetHan.mp3 NGHE CHƯƠNG TRINH “ÂM NHẠC QUỐC TẾ” “CARPENTERS… SING A SONG” với Nguyệt Hân & Phan Nguyên Luân… thực hiện trên VietStar Radio Online

Posted in 6- Văn Học, 7- Văn Nghệ, Chốn Văn Chương, Talk Show (VietStar Radio), Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment