Category Archives: Tin Tức Việt Nam

CÁ CHẾT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN FORMOSA… ĐỒNG BÀO PHẢI XIN LỖI “NGƯỜI TA” !!!

Tối qua, Bộ phó TNMT Võ Tuấn Nhân đăng đàn tuyên bố chưa có tí liên hệ nào giữa cá chết với Formosa cả!? Quá nhanh và rất gọn. Nhanh hơn nữa là người ta tính như thần cho ra … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam, Tin Tức Việt Nam | Leave a comment