LIVESTREAM SCHEDULE… VIETSTAR MEDIA

thứ hai – thứ bảy …. 8:30 am -10 am / THỜI SỰ, BÌNH LUẬN

thứ hai …. 7:30 pm – 9pm / Cuôc Sống Người Việt Đó Đây

thứ Ba …. 7:30 pm -9m / Đàm Luận với tiến sĩ Luật – Joe Dovinh

thứ Tư ….  7:30 pm – 9pm / Tạp Ghi “ý niệm đời sống chia sẻ”

thứ năm: 7:30 pm – 9pm / ĐIỂM SÁCH, ĐIỂM BÁO

thứ Sáu: 7:30 pm – 9pm / Đàm Luận với Tiến sĩ Luật – Joe Đỗ vinh

thứ bảy: 7:30 pm -9m / Âm Nhạc của Mọi Thời Đại

Chủ Nhật: 8:30am -10am …. Điểm Tin Cộng Đồng và VN và chuyện phiếm

This entry was posted in 5- Tin Tức, Thông Báo - Góp ý, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Góc Chính Trị, Tin Tức - Địa Phương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s