Daily Archives: September 11, 2018

JOE DOVINH, JD… Ứng Cử Viên Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, California !!

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng | Leave a comment

FALL OF SAIGON… MEMORIAL !

Posted in 5- Tin Tức, QUÂN SỬ VNCH, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Hoa Kỳ, Tin Tức - Địa Phương, Video & Audio Thời Sự | Leave a comment

9-11… KHOẢNH KHẮC ẤY, CHẲNG BAO GIỜ MỜ PHAI TRONG TÔI !!

Có một khoảnh khắc và thời gian không bao giờ chữa lành nỗi buồn mất mát và vết tang thương. Và nó,  không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống ấy!!! Đó là 9-11 !! Thật khó tin, mười … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment